Általános Szerződési FeltételekGeckollect.com

Geckollect Webalkalmazás ÁSZF. 1. sz. melléklete

Geckollect webalkalmazás Adatkezelési tájékoztatója.

Tisztelt Geckollect webalkalmazás felhasználók,

2018. május 25-től módosulnak a személyi adatok védelmével kapcsolatos kötelező jogi szabályozások. Életbe lép ugyanis az adatok védelméről és kezeléséről szóló 2016. április 27-i Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: ÁAR). Ezzel összefüggésben készítettük Felhasználóinknak és Potenciális Felhasználóinknak jelen információcsomagot, melynek célja tájékoztatást adni arról, hogy miként dolgozzuk fel, hogyan kezeljük az Önök személyes adatait.

Minden regisztráció során a PL04 webalkalmazásban egy Profil jön létre, egy adott Profilhoz különböző jogosultságok tartozhatnak:

Szuperadmin: A Geckollect webalkalazás üzemeltetője, illetve a saját adatot gyűjtő Adatgyűjtők továbbiakban Adminok adatkezelője (vagyis az a jogalany, aki döntést hoz az Adminok személyes adatai feldolgozásának céljáról és annak módozatairól) a Plomba Kft. (székhelye: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 45-47.) Az Admin-ok személyes adatainak megadása önkéntes, de nem nélkülözhető a szolgáltatási szerződés megkötéséhez és a későbbi szolgáltatások teljesítéséhez. A Szuperadmin csak az Adatgyűjtők, azaz Admin jogú Profilok személyes és gyűjtött adatait kezeli számlázási, statisztikai és értékesítési célból. A Szuperadmin az Adminok által jóváhagyott Adathozzáférési jogosultságú felhasználókat és azok személyes adatait nem kezeli, irányukban semmilyen felelősség nem terheli a Szuperadmint.

Admin: A Geckollect (és a Egyenlegem/PL01 kliensprogram) webalkalmazás saját adatot gyűjtő Adatgyűjtő felhasználói. Az Adminok saját elhatározásukból megoszthatják az általuk gyűjtött adatokat az általuk jóváhagyott megtekintési jogú Felhasználókkal. Az Adminok által gyűjtött és megosztott adatok és az Adminok által jóváhagyott Felhasználók által megadott személyes adatok kezelői az Adminok. Az Adminok a saját adatok menüpont alatt bármikor törölhetik magukat a Geckollect webalkalmazásból, amivel a Geckollect.com -n rögzített profiljuk megszűnik minden tárolt adatukkal együtt.

Közreműködő: Olyan Felhasználói Profil, aki a Geckollect webalkalmazásban az Admin által kezelt létesítmények pénzügyi adataihoz adathozzáférési jogosultságot kap a Társasházi, Lakásszövetkezeti törvény vagy az érintett létesítmény közgyűlési felhatalmazása alapján. Az ily módon megosztott adatok adatkezelője és a létrejövő személyes profilok adatainak kezelője továbbra is az Admin, de a megosztott pénzügyi adatokhoz a Közreműködő Felhasználó teljes hozzáférést kap. A Közreműködő felhasználók a felhasználói felületbe belépve láthatják az adatkezelő Admin nevét és emailcímét. A Közreműködő Felhasználók a saját adatok menüpont alatt bármikor törölhetik magukat a Geckollect webalkalmazásból, amivel a Geckollect.com -n rögzített profiljuk megszűnik. A Közreműködő Felhasználók többletjogát az Admin kezeli, azt bármikor módosíthatja, visszavonhatja.

Felhasználói: Olyan Felhasználói Profil, aki a Geckollect webalkalmazásban a saját épületrészéhez tartozó mérők adataihoz, vagy az albetét egyedi egyenlegadataihoz az Admin jóváhagyásával hozzáférést kap. Az ily módon megosztott adatok adatkezelője és a Felhasználói szintű felhasználók személyes profil adatainak kezelője az Admin. A Felhasználói szintű Felhasználók a felhasználói felületbe belépve láthatják az adatkezelő Adminjuk nevét és emailcímét. A Felhasználói szintű Felhasználók a saját adatok menüpont alatt bármikor törölhetik magukat a Geckollect webalkalmazásból, amivel a Geckollect.com -n rögzített profiljuk megszűnik. A Felhasználói jogosultságot az Admin a Geckollect.com rendszerben bármikor módosíthatja, törölheti. Amennyiben egy adott albetét tulajdonosa a Egyenlegem/PL01 kliensprogramban megváltozik, úgy az albetéthez való felhasználói jogosultság a Geckollect.com -n automatikusan megszűnik.

Információnyújtás a személyes adatok feldolgozásáról

A személyes adatok védelmét érintő ügyekben Önök kapcsolatba léphetnek az Adatvédelmi Biztossal vagy a Geckollect webalkalmazás Saját adataim menüpontjában feltüntetett adatkezelőjükkel. (saját Adminjukkal)

A Geckollect webalkalmazást üzemeltető Plomba Kft. az Adminok által kezelt Adathozzáférőkkel kapcsolatban, azaz Közreműködő, Felhasználói szintű Felhasználók) semmilyen adatot nem gyűjt. A Geckollect webalkalmazás üzemeltetője az Adathozzáférési jogú Profilokal, azaz Közreműködő, Felhasználói szintű Felhasználókkal semmilyen kapcsolatban nem áll. Az Adathozzáférési jogú Profilok létrehozásáról, meghívásáról, adatmódosításáról, törléséről, adatainak kezeléséről csakis az adott adathozzáférést engedélyező Adatgyűjtő, azaz Admin jogosultságú Profil dönt teljeskörű és osztatlan felelősséggel.

A Geckollect webalkalmazást üzemeltető Plomba Kft.-t a rendszerüzemeltetésből eredő esetleges károkért, illetve az adatgyűjtést végző Adminok és az adathozzáférésre jogosult Felhasználók által esetlegesen egymásnak okozott károkért semmilyen kártérítési vagy egyéb felelősség nem terheli.

Adatbekérés és feldolgozás célja

A Szuperadmin azért kéri be és dolgozza fel az Admin felhasználók személyes adatait, mert azok nélkülözhetetlenek a velük kötendő szerződés végrehajtása, vagyis a szolgáltatás elvégzése céljából (ÁAR 6. cikkely 1 bek. b) pontja szerint), beleértve az alábbiakat:

 • Az Admin regisztrálása a szolgáltatási rendszerben valamint az Admin vevőszolgáltatásainak biztosítása beleértve a termékajánlatok bemutatását és a szolgáltatás megrendelések realizálását (az ÁAR 6. cikkely 1 bek. b) pontjának megfelelően);
 • panaszok és reklamációk kivizsgálása (ÁAR 6. cikkely 1 bek. c) pontjának megfelelően);
 • megkötött szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos követelések behajtása (ÁAR 6. cikkely 1 bek. f) pontjának megfelelően), melynek jogilag indokolt célja a követelésbehajtáshoz való jog;
 • adat archiválási célok (ÁAR 6. cikkely 1 bek. c) pontjának megfelelően);
 • statisztikai célok (ÁAR 6. cikkely 1 bek. f) pontjának megfelelően), mely esetben az adatkezelő jogilag indokolt célja, hogy információval rendelkezzen az általa folytatott tevékenységek statisztikájáról, ami lehetőséget biztosít szolgáltatása továbbfejlesztésére.

Felsoroltakon túl, a jogszabályok is megkövetelik a Szuperadmintól, hogy adózási és számviteli célokból kezelje, feldolgozza az Adminok személyes adatait.

Ezen kívül az Adminok adatait marketing célú tevékenységekhez is feldolgozhatjuk, úm. termékeink és szolgáltatásaink promócióihoz. Ha mi ezt elektronikus eszközök mellőzésével tesszük, akkor az ilyen tevékenység jogalapját az ÁAR 6. cikkely 1 bek. f) pontja képezi, mely szerint az adatkezelő jogilag indokolt célja, hogy marketing tevékenységet végezzen. Ugyanakkor viszont, ha ebből a célból elektronikus kommunikációs eszközöket (pl. e-mailt, telefont) veszünk igénybe, akkor - figyelembe véve az erre vonatkozó egyéb jogszabályokat is – ezt a fajta adatfeldolgozást csak az Önök hozzájárulása alapján tehetjük (ÁAR 6. cikkely 1 bek. a) pontja alapján).

Az Admin azért kéri be és dolgozza fel a Közreműködő és Felhasználói szintű Profilok (Adathozzáférők) személyes adatait, mert azok nélkülözhetetlenek a velük kötendő szerződés végrehajtása, vagyis a szolgáltatás elvégzése céljából (ÁAR 6. cikkely 1 bek. b) pontja szerint), beleértve az alábbiakat:

 • A Felhasználói és Közreműködő felhasználók regisztrálása a szolgáltatási rendszerben valamint a vevőszolgáltatásainak biztosítása a Felhasználói és Közreműködő felhasználók részére beleértve a termékajánlatok bemutatását és a szolgáltatás megrendelések realizálását (az ÁAR 6. cikkely 1 bek. b) pontjának megfelelően);
 • panaszok és reklamációk kivizsgálása (ÁAR 6. cikkely 1 bek. c) pontjának megfelelően);
 • megkötött szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos követelések behajtása (ÁAR 6. cikkely 1 bek. f) pontjának megfelelően), melynek jogilag indokolt célja a követelésbehajtáshoz való jog;
 • adat archiválási célok (ÁAR 6. cikkely 1 bek. c) pontjának megfelelően);
 • statisztikai célok (ÁAR 6. cikkely 1 bek. f) pontjának megfelelően), mely esetben az adatkezelő jogilag indokolt célja, hogy információval rendelkezzen az általa folytatott tevékenységek statisztikájáról, ami lehetőséget biztosít szolgáltatása továbbfejlesztésére.

Felsoroltakon túl, az Admin által a Közreműködő és Felhasználói szintű felhasználóknak nyújtott fizetős szolgáltatások esetén a jogszabályok is megkövetelik az Admintól, hogy adózási és számviteli célokból kezelje, feldolgozza a Közreműködő és Felhasználói szintű Profilok személyes adatait.

Akikhez az adatok eljuthatnak

Az Adminok személyes profil adatai továbbíthatók olyan egyéb jogalanyok számára, akik az Önök adatait a saját nevükben dolgozzák fel, ilyenek pl. többek között:

 • postai vagy futárszolgáltatási tevékenységet folytató jogalanyok;
 • állami szervek vagy jogszabályok által felhatalmazott egyéb jogalanyok, bennünket terhelő kötelezettségek végrehajtása céljából (Államkincstár, végrehajtási szervek, stb.);
 • a mi tele-informatikai rendszereinket működtető személyek (hosting cégek, IT szolgáltatásokat végzők);
 • Számunkra jogtanácsosi, könyvelési, adózási vagy tanácsadási tevékenységet végző szervezetek.

Az Adminok által jóváhagyott adathozzáférési jogosultságú Profilok (Közreműködő, Fellhasználói jogú Felhasználók) adatai az Adminokhoz jutnak el, azokat az Adminok kezelik.

Adminok a Geckollect webalkalmazás alkalmazásakor vállalják, hogy saját adathozzáférési jogú Profiljaikkal (Közreműködő, Fellhasználói jogú Felhasználók) kapcsolatos adatok kezelésekor az ÁAR rendelkezéseit betartják.

Az adatok tárolásának időtartama

Minden Profil személyes adatainak tárolása a szerződéses kötelezettség (szolgáltatás teljesítés) fennállásának időpontjáig folytatódik, illetve azt követően is tart az alábbiak szerint:

 • Szerződésben foglalat adatokra vonatkozóan – szerződéssel összefüggő keresetek elévüléséig (maximum 10 évig a szerződés teljesítését követően);
 • Jogszabályokból következő elvárások miatt, különös tekintettel a könyvelési, számlázási, stb. dokumentumok megőrzési kötelezettségének időtartamára;
 • A szavatossággal és reklamációval kapcsolatos dokumentumokat a szavatossági időszak lejártát illetve a reklamáció megoldását követő 1 évig tároljuk;
 • Marketing jellegű célokból:
 • hozzájáruló nyilatkozat alapján történő adatfeldolgozás esetén – a hozzájárulás visszavonásáig;
 • Az adatkezelő jogilag indokolt céljának teljesülése alapján történő adatfeldolgozás esetén – az ezzel szembeni kifogás emelés benyújtásának időpontjáig;
 • Kapcsolattartási űrlap használatával átadott adatok esetén – az esetleges igények elévülésének időtartamáig (maximum 3 évig).

Minden adathozzáférési jogú Profil (Közreműködő és Felhasználói szintű Felhasználó) személyes adatainak tárolásáról az adathozzáférést jóváhagyó Admin Profil saját GDPR előírásainak függvényében dönt az érvényes ÁAR rendelkezései alapján.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságok

A Profilokat megilleti a saját adataikhoz való hozzáférés joga, azok módosításának, törlésének, a feldolgozás korlátozásának és adatok továbbításának joga, kifogásolás joga.

Minden Profil belépve a Geckollect.com rendszerbe a “Saját adatok” menüpontban törölheti saját Profilját a Geckollect.com rendszerből.

Az Adatgyűjtést végző Admin az általa jóváhagyott Adathozzáférési jogú Profilok (Közreműködő, Felhasználó szintű Felhasználók) jogosultságait bármikor módosíthatja, törölheti.

Előbbieken túl, olyan eseten, amikor Ön úgy véli, hogy az általunk vagy a saját Adminja által folytatott adatkezelés sérti az ÁAR rendelkezéseit, Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatkezelési felügyeleti szervhez.

Automatikus módon történő adatkezelés (vevőprofil alkotás)

Az Adminok személyes adatainak feldolgozására automatikus módon fog sor kerülni (beleértve a vevőprofil alkotási formát), azonban ez az Adminokra nézve semmilyen jogkövetkezményekkel nem jár és úgyszintén nem befolyásolja az Adminok helyzetét.

Budapest, 2019.08.23.

    +36-70/373-4271

Plomba Kft. © 2017-2023 Minden jog fenntartva.     Küldetésünk    Á.Sz.F.   GDPR      inanio.