Általános Szerződési FeltételekGeckollect.com

GECKOLLECT ADATMEGJELENÍTŐ WEBALKALMAZÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint az adatszolgáltatás igénybe vevője, továbbiakban Profil (Adatgyűjtő joggal: Admin, Adathozzáférési joggal: Közreműködő vagy sima Felhasználó) a geckollect.com címen elérhető Geckollect webalkalmazás használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben aktív használója kíván lenni a Geckollect webalkalmazás által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1. Üzemeltetői adatok:

      - Cégnév:   Plomba Kft.
      - Székhely:   1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 45-47.
      - Adószám:   10774272-2-41
      - Cégjegyzék szám:   Cg. 01-09-167881, Kibocsájtó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
      - Szerződés nyelve:   magyar
      - Elektronikus elérhetőség:   info@egyenlegem.hu
      - Telefonos elérhetőség:   +36 70 373 4271
      - Számlaszám:   12600016-16614080-22420042

Üzemeltető a szerződés teljesítése során alvállalkozó vagy megbízott igénybevételére jogosult.

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: Médiacenter Kft., DigitalOcean LLC

A Geckollect webalkalmazás szerverei minden esetben az Európai Unió területén vannak, olyan tárhely-szolgáltatóknál, akik a GDPR szabályzatokat elfogadták és alkalmazzák.

A Geckollect webalkalmazás szolgáltatója a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: Üzemeltető.

2. A szolgáltatás tárgya:

A szolgáltatás tárgya a távleolvasású mérők mérési adatainak, az Egyenlegem/PL01 Társasházkezelő programból érkező adatok, egyéb digitális adatforrásból érkező adatok és az Adminok által manuálisan feltöltött saját adatok kezelése az Üzemeltető által üzemeltetett Geckollect webalkalmazásában.

Jelen szerződésben a távleolvasású mérők mérési adatainak, illetve egyéb digitális adatforrásból érkező adatok fogalmán, (továbbiakban: automata mérési pont) a következőt kell érteni: Olyan adatforrás, amely egy mérendő tulajdonságtól függő jelet szolgáltat emberi közreműködés nélkül. A mérendő tulajdonság vagy jel bármely jellegű lehet, de fontos, hogy a mérendő tulajdonság és az adatforrás által szolgáltatott jel egymásnak kölcsönösen egyértelmű függvényei legyenek. Az automata mérési pont akkor jön létre, amikor a fizikai térben az adatforrást biztosító érzékelő kapcsolatba lép az üzemeltető háttérszerverével és a Geckollect webalkalmazásban a szolgáltatás igénybe vevője létrehozza az adott mérőt, amit egyértelműen hozzárendel a fizikai valóságban létező érzékelőhöz.

A Geckollect webalkalmazásban nem automata mérési adatpontot is létre lehet hozni.

A Geckollect webalkalmazásban létrehozott mérési pontok kezelése 3 mérési pontig (MérőID) ingyenes, 3 mérési pont fölött pedig szolgáltatási díjköteles.

A Geckollect webalkalmazásban megjelenítésre kerülhetnek egyéb adatforrásból származó adatok is (pl.: Egyenlegem/PL01 társasházkezelő programból, vagy más adatforrásból). Ezen adatok tekintetében az eredeti program, vagy alkalmazás adatgyűjtési feltételek érvényesek addig, amíg a Geckollect webalkalmazásba történő webexport meg nem történik. A webexport után a Geckollect webalkalmazásban tárolt adatokkal kapcsolatban bármely jogosultságú Profilra jelen ÁSZF és GDPR előírások az érvényesek, amit a Profil a Geckollect webalkalmazás használatakor elfogad.

3. A szolgáltatás kezdete, hatálya, felmondása

A mérési pontokon keletkező és az egyéb módon gyűjtött adatokat azok létrejöttétől gyűjti az Üzemeltető. Normál díjszabású szolgáltatás igénybevétele esetén mérési pontonként napi 1 (napi-záró) adatot tárol a Geckollect webalkalmazás. Prémium szolgáltatás igénybevétele esetén mérési pontonként napi összes (elméleti max.: 1440 adat/nap) adatot tárolja a Geckollect webalkalmazás. A mérési pontokhoz tartozó adatokat mindaddig tárolja a rendszer, amíg az adott mérési pont létezik. A mérési pontot megszüntetheti az Admin jogú Profil akár külön-külön, de csoportosan is, illetve a szolgáltatási díj megfizetésének elmaradása, vagy 1 évet meghaladó inaktivitás esetén az Üzemeltető megszünteti az Admin jogú Profil adatgyűjtési jogosultságát, amivel törlődnek az adott Admin jogú Profilhoz rendelt mérési pontok és így a hozzájuk tartozó adatok is.

A szolgáltatás hatálya a 3 ingyenes mérési pont esetében, (Geckollect webalkalmazás ingyenes felhasználása) korlátlan.

A Geckollect webalkalmazás fizetős verziójának használata esetén az Adatgyűjtőnek (Továbbiakban Admin jogú Profil, röviden Admin) szolgáltatási díjat kell fizetnie. Amennyiben az Admin a szolgáltatási díjat a fizetési kérelmen vagy a díjbekérő emailben szereplő fizetési határidő leteltét követő 8 naptári napon belül nem fizeti meg, úgy az Admin Fizetési felszólítást kap, amennyiben a Fizetési felszólítás elküldése után 30 naptári nappal sem fizeti meg az Admin a szolgáltatás díját, úgy a felek közötti szerződés az Üzemeltető részéről felmondásra kerül és az Admin Profiljából az adatgyűjtési, azaz Admin jogosultság felfüggesztésre kerül. Felfüggesztett Admin jogosultság esetén a Profil Admin jogosultsággal nem tud belépni a Geckollect webalkalmazásba, de a webalkalmazás a korábban gyűjtött adatokat, az azok létrejöttétől számított 3 évig vagy az Admin inaktivitása miatti törléséig tárolja

Amennyiben valamely Profil adatgyűjtési, azaz Admin jogosultsága nemfizetés miatt fel van függesztve, akkor a hátralék rendezéséig az adott profil adatgyűjtésre nem tud újra regisztrálni.

Az Egyenlegem/PL01 Társasházkezelő program fizetős verziójának díjszámítása és az adatgyűjtők egyenleg-nyilvántartása is a Geckollect rendszerben történik. Amennyiben a Egyenlegem/PL01 adatgyűjtője azaz Adminja a szolgáltatási díjat a fizetési kérelmen vagy a díjbekérő linken szereplő fizetési határidő leteltét követő 8 naptári napon belül nem fizeti meg, úgy az adatgyűjtő (Admin) Fizetési felszólítást kap, amennyiben a Fizetési felszólítás elküldése után 30 naptári nappal sem fizeti meg az adatgyűjtő (Admin) a szolgáltatás díját, úgy a felek közötti szerződés a Egyenlegem/PL01, Geckollect alkalmazások Üzemeltetője részéről is felmondásra kerül és az Adatgyűjtő Admin profiljából az adatgyűjtési jogosultság felfüggesztésre kerül. Felfüggesztett adatgyűjtési jogosultság esetén a Profilok Admin jogosultsággal nem léphetnek be se az Egyenlegem/PL01 Társasházkezelő programba, sem pedig a Geckollect Adatmegjelenítő Webalkalmazásba.

A Egyenlegem/PL01 és Geckollect adatok gyűjtésének szolgáltatási díjai, a befizetések listája adatgyűjtőnként azaz Adminonkén 1 egyenlegközlőben kerülnek nyilvántartásra. Nemfizetés esetén minden adatgyűjtési, azaz Admin jogosultság felfüggesztésre kerül.

A 6. pontban részletesen leírt regisztrációs folyamat során minden Geckollect webalkalmazás felhasználójának 1 Profilja jön létre. (akár adatgyűjtésre, akár adathozzáférésre regisztrált) 1 profilhoz 3 féle jogosultság tartozhat. (1)adatgyűjtés, azaz Admin, (2)jogi adathozzáférés (Közreműködő, csak Egyenlegem/PL01 létesítményeknél), (3)felhasználói, azaz adathozzáférés. Amennyiben valamely jogosultság bármely okból megszűnik, az még nem szünteti meg a meglévő profilt, ha a profilnak van más jogosultsága is. A Geckollect Webalkalmazásban tárolt profil akkor szűnik meg, ha nincs 1 érvényes jogosultsága sem, ha 1 évig inaktív, illetve ha a profil tulajdonosa a webalkalmazásban saját profilját törli.

4. Az automata mérési pontok adattárolási és szolgáltatási díja a Geckollect webalkalmazásban.

Automata mérési pontok száma (Mérőid)
1-3 darab 4-99 darab 100-499 darab 499+ darab
Napi 1 adat mentése
normál szint
0.- Ft/nap/MérőId 1.- Ft/nap/MérőId 0.7.- Ft/nap/MérőId 0.5.- Ft/nap/MérőId
Minden adat mentése
prémium szint
0.- Ft/nap/MérőId 1.4.- Ft/nap/MérőId 1.- Ft/nap/MérőId 0.7.- Ft/nap/MérőId

A feltüntetett árak minden esetben bruttó árak és 1 napos díjra vonatkoznak. Az adatgyűjtő bármikor meg tudja változtatni az adatgyűjtés gyakoriságát (Normál, vagy Prémium szint).

A Geckollect webalkalmazásban kerül nyilvántartásra a fizetős Egyenelegem/PL01 Adminok egyenleg-nyilvántartása. A fizetős Egyenlegem/PL01 program használati díja bruttó 0,35.-Ft/nap/albetét.

A Geckollect Webalkalmazás 00.00-kor ellenőrzi az igénybe vett szolgáltatásokat és azok beállítása szerint menti a beérkezett adatokat, illetve terheli meg az Admin jogú Profilok egyenlegeit.

A Profil a Saját adatokon belül bármikor megváltoztathatja az igénybevett szolgáltatások szintjét.

5. Számlázás, fizetés, pénzügyi feltételek

Az Üzemeltető vagy annak megbízottja a szolgáltatási díj összegéről fizetési kérelmet, vagy díjbekérőt és egyenlegközlőt készít és küld meg az Adatgyűjtő, azaz Admin jogosultságú Profil regisztrált emailcímére. A szolgáltatásról a fizetési kérelmet vagy a díjbekérő emailt az Üzemeltető 6 haonta küld ki. A szolgáltatás teljesítési dátuma a díjbekérő email napja, a fizetési határidő 8 nap. A fizetés megtörténte után az Üzemeltető vagy annak megbízottja számlát állít ki és küld meg az adatgyűjtést végző Admin jogú Profil emailcímére, ahol a számlázási cím a Geckollect webalkalmazásban beállított számlázási cím lesz. A Geckollect webalkalmazásban az Adatgyűjtők, azaz Adminok a Saját adatok menüpontban lekérhetik a megelőző 1 évben igénybevett szolgáltatások díját napi bontásban.

Amennyiben a fizetési kérelem vagy a díjbekérő email alapján nem történik fizetés, úgy Üzemeltető jelen szerződés 3. pontja szerint mondja fel a szolgáltatást és vonja vissza az Admin jogot a nemfizető Profiltól.

6. Regisztráció és adatkezelés

Az Adatgyűjtőnek (Admin) és az Adathozzáférőknek (Felhasználó) a Geckollect webalkalmazásban regisztrálniuk kell magukat. Akár adatgyűjtésre (Admin jogosultság), akár adathozzáférés céljából regisztrál valaki a PL04 webalkalmazásban létrejön egy saját Profilja, amit az emailcíme határoz meg. Egy emailcímhez csak egy Profil tartozhat. A létrejövő Profilok különböző jogosultságokkal rendelkezhetnek. Az adatgyűjtési jogú profilok (Admin jogosultság) saját adatot gyűjtenek, amit megoszthatnak az általuk jóváhagyott adathozzáférési jogú profilokkal (Közreműködő, és Felhasználói jogosultságok). A regisztrációt követően a regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A Geckollect rendszerben regisztrált bermely jogosultságú Profil köteles az általa megadott belépési jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Profil egyedi profilazonosítója (azaz emailcíme) és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Geckollect webalkalmazás Üzemeltetője felelősséget nem vállal. Az Profilok emailcímük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. Az Adatgyűjtésre regisztrált Admin jogú Profilt az Üzemeltető a regisztráló Profil kérelemre egyedileg törli a rendszerből. Az Adathozzáférési jogú Profilokat (Felhasználók) az őket jóváhagyó Adatgyűjtő Profil törölheti. A Geckollect webalkalmazásba belépve bármely jogosultságú Profil a saját Profilját törölheti a Geckollect rendszerben. Az Adatgyűjtő, azaz Admin Profilok emailen küldött törlési kéreleme biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó a saját regisztrált emailcíméről küldi, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből más Profilt töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.

Az Adatgyűjtő, azaz Admin jogosultságú Profil a Geckollect webalkalmazás Üzemeltetőjétől függetlenül meghívhat további Felhasználókat (jogi és sima Felhasználói jogosultsággal) és nekik hozzáférést adhat az Adatgyűjtő által gyűjtött saját adataihoz. Az Adatgyűjtő által meghívott és jóváhagyott Felhasználókkal kapcsolatos felhasználókezésért és adatkezelésért az Adatgyűjtő, azaz Admin jogosultságú Profil teljes körűen és osztatlan felelősséggel felel.

A Geckollect webalkalmazás üzemeltetője az Adathozzáférési jogú Profilokal (Közreműködő, Felhasználói jogosultságok) semmilyen kapcsolatban nem áll. Az Adathozzáférési jogú Profilok létrehozásáról, meghívásáról, adatmódosításáról, törléséről, adatainak kezeléséről csakis az adott adathozzáférést engedélyező Adatgyűjtő, azaz Admin jogosultságú Profil dönt teljeskörű és osztatlan felelősséggel.

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár, de a Geckollect webalkalmazás használata csak részben ingyenes. (lásd 4. pont)

A Geckollect webalkalmazás további részletes adatkezelési tájékoztatója jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi.

7. Az Adatgyűjtő által gyűjtött adatok tulajdonjoga a PL04 webalkalmazásban.

Az Adatgyűjtők, azaz Adminok által gyűjtött egyedi adatok tulajdonjoga az Adatgyűjtőké, azaz Admin jogosultságú Profiloké. A legalább 2 Adatgyűjtő által gyűjtött és a Geckolllect webalkalmazás által összesített (származtatott) adatok tulajdonjoga az Üzemeltetőé. (Hiszen ezen adatok már nem feleltethetőek meg kölcsönösen valamely Adatgyűjtő, azaz Admin Profil saját adatával.)

8. Kártérítési felelősség

Az Üzemeltető legjobb tudása szerint biztosítja a Szolgáltatás folyamatos üzemét. A tervezett karbantartásokról a Profilokat az geckollect.com honlapon tájékoztatja.

Az Adatgyűjtők, azaz Adminok által gyűjtött adatok esetleges elvesztéséből eredő károkért az Üzemeltető nem vonható felelősségre, ezért minden Adatgyűjtőnek javasoljuk a különösen fontos adatsorok Geckolect webalkalmazásról való letöltését és Geckollect webalkalmazástól független tárolását. Ezen adatok exportját .pdf és .xls formátumban a Geckollect webalkalmazás lehetővé teszi.

Az Adatgyűjtők, azaz Admin jogosultságú Profilok által létrehozott, jóváhagyott és kezelt Adathozzáférő Felhasználókkal (azaz Közreműködő és Felhasználói jogosultságú Profilok) a Geckollect webalkalmazás üzemeltetője semmilyen kapcsolatban nem áll. Az Adathozzáférőknek (azaz Felhasználóknak) okozott esetleges károkért a Geckollect webalkalmazás üzemeltetője semmilyen formában nem felel.

9. Panaszok intézése

Az Üzemeltető a panaszokat az info@geckollect.com emailben fogadja és válaszolja meg. A panaszt a felvétel napjától számított három évig, az arra adott válasszal együtt az üzemeltető megőrizi. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ ad. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt meg kell indokolnia. Az Üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy az Üzemeltető székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők.

10. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Felek vita esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Az adatkezelési tájékoztatót jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.

Budapest, 2019.08.23.

    +36-70/373-4271

Plomba Kft. © 2017-2022 Minden jog fenntartva.     Á.Sz.F.   GDPR      inanio.