Általános Szerződési FeltételekGeckollect.com

GECKOLLECT ADATMEGJELENÍTŐ WEBALKALMAZÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint az adatszolgáltatás igénybe vevője, továbbiakban Profil (Adatgyűjtő joggal: Admin, Adathozzáférési joggal: Közreműködő vagy sima Felhasználó) a geckollect.com címen elérhető Geckollect webalkalmazás használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben aktív használója kíván lenni a Geckollect webalkalmazás által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1. Üzemeltetői adatok:

      - Cégnév:   Plomba Kft.
      - Székhely:   1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 45-47.
      - Adószám:   10774272-2-41
      - Cégjegyzék szám:   Cg. 01-09-167881, Kibocsájtó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
      - Szerződés nyelve:   magyar
      - Elektronikus elérhetőség:   info@egyenlegem.hu
      - Telefonos elérhetőség:   +36 70 373 4271
      - Számlaszám:   12600016-16614080-22420042

Üzemeltető a szerződés teljesítése során alvállalkozó vagy megbízott igénybevételére jogosult.

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: DigitalOcean LLC

A Geckollect webalkalmazás szerverei minden esetben az Európai Unió területén vannak, olyan tárhely-szolgáltatóknál, akik a GDPR szabályzatokat elfogadták és alkalmazzák.

A Geckollect webalkalmazás szolgáltatója a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: Üzemeltető.

2. A szolgáltatás tárgya:

A szolgáltatás tárgya a távleolvasású mérők mérési adatainak, az Egyenlegem könyvelőprogramból érkező adatok, egyéb digitális adatforrásból érkező adatok és az Adminok által manuálisan feltöltött saját adatok kezelése az Üzemeltető által üzemeltetett Geckollect webalkalmazásában.

Jelen szerződésben a távleolvasású mérők mérési adatainak, illetve egyéb digitális adatforrásból érkező adatok fogalmán, (továbbiakban: automata mérési pont) a következőt kell érteni: Olyan adatforrás, amely egy mérendő tulajdonságtól függő jelet szolgáltat emberi közreműködés nélkül. A mérendő tulajdonság vagy jel bármely jellegű lehet, de fontos, hogy a mérendő tulajdonság és az adatforrás által szolgáltatott jel egymásnak kölcsönösen egyértelmű függvényei legyenek. Az automata mérési pont akkor jön létre, amikor a fizikai térben az adatforrást biztosító érzékelő kapcsolatba lép az üzemeltető háttérszerverével és a Geckollect webalkalmazásban a szolgáltatás igénybe vevője létrehozza az adott mérőt, amit egyértelműen hozzárendel a fizikai valóságban létező érzékelőhöz.

A Geckollect webalkalmazásban nem automata mérési adatpontot is létre lehet hozni.

A Geckollect webalkalmazásban megjelenítésre kerülhetnek egyéb adatforrásból származó adatok is (pl.: Egyenlegem társasházkezelő programból, vagy más adatforrásból). Ezen adatok tekintetében az eredeti program, vagy alkalmazás adatgyűjtési feltételek érvényesek addig, amíg a Geckollect webalkalmazásba történő webexport meg nem történik. A webexport után a Geckollect webalkalmazásban tárolt adatokkal kapcsolatban bármely jogosultságú Profilra jelen ÁSZF és GDPR előírások az érvényesek, amit a Profil a Geckollect webalkalmazás használatakor elfogad.

3. A szolgáltatás kezdete, hatálya, felmondása

A mérési pontokon keletkező és az egyéb módon gyűjtött adatokat azok létrejöttétől gyűjti az Üzemeltető. A mérési pontokhoz tartozó nyers adatokat mindaddig tárolja a rendszer, amíg az adott mérési pont létezik. A mérési pontot megszüntetheti az Admin jogú Profil akár külön-külön, de csoportosan is, illetve 1 évet meghaladó inaktivitás esetén az Üzemeltető megszünteti az Admin jogú Profil adatgyűjtési jogosultságát, amivel törlődnek az adott Admin jogú Profilhoz rendelt mérési pontok és így a hozzájuk tartozó adatok is.

4. Díjak és költségek a Geckollect webalkalmazásban.

A Geckollect webalkalmazást 3 féle szolgáltatási szinten lehet igénybe venni, ami az ingyenes verziótól a kiterjesztett eszközgaranciáig terjed. A 3 szolgáltatási szint az alábbi árakon és tartalommal elérhető.

4.1. A Geckollect webalkalmazásban létrehozott mérési pontok elérése és kezelése ingyenes, ha egyéb szolgáltatást nem vesz igénybe az ügyfél.

4.2. Távleolvasási rendszer üzemeltetése, távsegítséggel: 5.000.-Ft + ÁFA /hó/IoT Gateway

A szolgáltatás tartalma:

  • A telepített távleolvasó rendszer távoli felügyelete, hiba esetén online/telefonos támogatás és hibaelhárítás.
  • A webalkalmazással kapcsolatos online / telefonos ügyfélszolgálat és támogatás
  • Mérési adatok átadása API-n keresztül más adatmegjelenítő alkalmazások felé.

4.3. Távleolvasási rendszer üzemeltetése, helyszíni támogatással, kiterjesztett eszközgaranciával: 10.000.-Ft + ÁFA /hó/IoT Gateway

A szolgáltatás tartalma:

  • A telepített távleolvasó rendszer távoli ellenőrzése, hiba esetén online/telefonos szükség esetén helyszíni támogatás és hibaelhárítás.
  • A webalkalmazással kapcsolatos online / telefonos ügyfélszolgálat és támogatás
  • Mérési adatok átadása API-n keresztül más adatmegjelenítő alkalmazások felé.
  • A Geckollect távleolvasó eszközök garanciaidőn túli támogatása / cseréje.

5. Számlázás, fizetés, pénzügyi feltételek

A Geckollect rendszer 4.1. szerinti felhasználása ingyenes, a 4.2. vagy 4.3 szerinti rendszerüzemeltetési szolgáltatás választása esetén az üzemeltető és távleolvasási rendszer felhasználója külön szerződést kötnek, amiben pontosítják a szolgáltatás tárgyát, a fizetési és számlázási feltételeket.

6. Regisztráció és adatkezelés

A Geckollect rendszer használatához regisztráció szükséges a geckollect.com honlapon. A regisztrációs folyamat során minden Geckollect webalkalmazás felhasználójának 1 Profilja jön létre. (akár adatgyűjtésre, akár adathozzáférésre regisztrált) 1 profilhoz 3 féle jogosultság tartozhat. (1)Adatgyűjtési, azaz Admin, (2)Bővített adathozzáférési, azaz Közreműködői (csak Egyenlegem létesítményeknél) és egyszerű Adathozzáférési azaz Felhasználói. Amennyiben valamely jogosultság bármely okból megszűnik, az még nem szünteti meg a meglévő profilt, ha a profilnak van más jogosultsága is. A Geckollect webalkalmazásban tárolt profil akkor szűnik meg, ha a Profilnak nincs 1 érvényes jogosultsága sem vagy, ha 1 évig inaktív, illetve ha a profil tulajdonosa a webalkalmazásban saját profilját törli.

Akár adatgyűjtésre (Admin jogosultság), akár adathozzáférés céljából regisztrál valaki, a Geckollect webalkalmazásban létrejön egy saját Profilja, amit az emailcíme határoz meg. Egy emailcímhez csak egy Profil tartozhat. A létrejövő Profilok különböző jogosultságokkal rendelkezhetnek. Az adatgyűjtési jogú profilok (Admin jogosultság) saját adatot gyűjtenek, amit megoszthatnak az általuk jóváhagyott adathozzáférési jogú profilokkal (Közreműködői, és Felhasználói jogosultságok). A regisztrációt követően a regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A Geckollect rendszerben regisztrált bermely jogosultságú Profil köteles az általa megadott belépési jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Profil egyedi profilazonosítója (azaz emailcíme) és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Geckollect webalkalmazás Üzemeltetője felelősséget nem vállal. Az Profilok emailcímük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető technikai jellegű üzenetet küldjön számukra.

Az Adatgyűjtésre regisztrált Admin jogú Profil bármikor törölheti magát a rendszerből a Saját adatok menüpont alatt. Az Adathozzáférési jogú Profilok (Közreműködői, Felhasználói joggal) is bármikor törölhetik saját magukat a rendszerből a Saját adatok menüpont alatt, illetve az Adathozzáférőket a jóváhagyó Adatgyűjtő Profil is törölheti a rendszerből (elveheti Adathozzáférési jogukat).

Az Adatgyűjtő, azaz Admin jogosultságú Profil a Geckollect webalkalmazás Üzemeltetőjétől függetlenül meghívhat további Felhasználókat (Közreműködői és Felhasználói jogosultsággal) és nekik hozzáférést adhat az Adatgyűjtő által gyűjtött saját adataihoz. Az Adatgyűjtő által meghívott és jóváhagyott Felhasználókkal kapcsolatos felhasználókezésért és adatkezelésért az Adatgyűjtő, azaz Admin jogosultságú Profil teljes körűen és osztatlan felelősséggel felel.

A Geckollect webalkalmazás üzemeltetője az Adathozzáférési jogú Profilokkal (Közreműködői, Felhasználói jogosultságok) semmilyen kapcsolatban nem áll. Az Adathozzáférési jogú Profilok létrehozásáról, meghívásáról, adatmódosításáról, törléséről, adatainak kezeléséről csakis az adott adathozzáférést engedélyező Adatgyűjtő, azaz Admin jogosultságú Profil dönt teljeskörű és osztatlan felelősséggel.

A regisztráció fizetési kötelezettségekkel nem jár, a Geckollect webalkalmazás használata alapesetben ingyenes. (lásd 4. pontot) A Geckollect webalkalmazás további részletes adatkezelési tájékoztatója jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi.

7. Az Adatgyűjtő, azaz Admin jogosultságú Profilok által gyűjtött adatok tulajdonjoga a Geckollect webalkalmazásban.

Az Adatgyűjtők, azaz Adminok által gyűjtött egyedi adatok tulajdonjoga az Adatgyűjtőké, azaz Admin jogosultságú Profiloké.

8. Kártérítési felelősség

Az Üzemeltető legjobb tudása szerint biztosítja a Szolgáltatás folyamatos üzemét. A tervezett karbantartásokról a Profilokat az geckollect.com honlapon tájékoztatja.

Az Adatgyűjtők, azaz Adminok által gyűjtött adatok esetleges elvesztéséből eredő károkért az Üzemeltető nem vonható felelősségre, ezért minden Adatgyűjtőnek javasoljuk a különösen fontos adatsorok Geckolect webalkalmazásról való letöltését és Geckollect webalkalmazástól független tárolását. Ezen adatok exportját .pdf és .xls formátumban a Geckollect webalkalmazás lehetővé teszi.

Az Adatgyűjtők, azaz Admin jogosultságú Profilok által létrehozott, jóváhagyott és kezelt Adathozzáférő Felhasználókkal (azaz Közreműködő és Felhasználói jogosultságú Profilok) a Geckollect webalkalmazás üzemeltetője semmilyen kapcsolatban nem áll. Az Adathozzáférőknek (azaz Felhasználóknak) okozott esetleges károkért a Geckollect webalkalmazás üzemeltetője semmilyen formában nem felel.

9. Panaszok intézése

Az Üzemeltető a panaszokat az info@geckollect.com emailben fogadja és válaszolja meg. A panaszt a felvétel napjától számított három évig, az arra adott válasszal együtt az üzemeltető megőrizi. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ ad. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt meg kell indokolnia. Az Üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy az Üzemeltető székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők.

10. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Felek vita esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Az adatkezelési tájékoztatót jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.

Budapest, 2023.01.01.

    +36-70/373-4271

Plomba Kft. © 2017-2024 Minden jog fenntartva.     Küldetésünk    Á.Sz.F.   GDPR      inanio.